dijous, 30 de juny de 2011

Mirar

Per què una cosa esdevengui interessant 
basta mirar-la molt de temps. Perquè una història 
sia vertadera basta escriure-la amb tota la veritat 
de l’aire del temps sense callar allò que no 
vol sentir ningú.

Biel Mesquida, Plagueta de Bord

Tinta xinesa sobre paper de diari. Marc Vicens, 2010.