dimarts, 27 de setembre de 2011

Humanitatis

Els studia humanitatis han tardat molt temps a morir,
però arà, al final del segon mil·leni de la nostra era,
ja són ben bé al llit de mort. Aquesta mort serà molt
més amarga, diria, perquè l'ha provocat el monstre
que aquest mateixos estudis van entronitzar com a 
principi animador de l'univers: el monstre de la raó,
la raó mecànica.


J.M. Coetzee, Elizabeth Costello.
Traducció d'Albert Nolla.
Editorial Empúries, 2004.