dijous, 1 de setembre de 2011

Ninots

Saltamartí

Ninot
que porta un
pes a la base i que,
desviat de la seva posició
vertical, es torna a posar
dret.

El poble.

Joan Brossa, El Saltamartí.
Edicions Proa, 1985.