dimecres, 23 de novembre de 2011

Descartar

Tot art pressuposa un treball de selecció. Normalment,
quan em poso a treballar, el meu objectiu no és precís.
En aquest estadi de l'operació, si algú em demanés què
vull, em costaria molt de dir-ho; però respondré amb
precisió quan se'm demani què no vull.
Procedir per eliminació –saber descartar, com diem
quan juguem–, aquesta és la gran tècnica de la selecció.

Igor Stravinski, Poètica musical.
Traducció d'Oriol Ponsatí-Murlà
Accent Editorial, 2008.

Marc Vicens, 2011