dimecres, 14 de desembre de 2011

Autoretrat

"Tots partim de zero, i no s'ha de pensar en l'originalitat,
sinó en l'autenticitat. Jo us miro i no veig dues cares
iguals. Doncs l'art és el mateix. Tu has de ser el teu
autoretrat".


Antonio López, pintor.


Ignacio Orovio, El repte de pintar un nas, La Vanguardia (13-12-2011).


Marc Vicens, 2011.