dilluns, 22 de juliol de 2013

Com l'aigua

E S C R I T  A  L ' A I G U A

A dins del riu
passo com l'aigua
dins un peix viu,
brillo a l'escata,
salto a l'estiu,
nedo amb la branca
d'àlber que diu:
suro en la calma
de qui m'escriu,
passo com l'aigua
a dins el riu.

Jaume Subirana, Una pedra sura.
Edicions 62, 2011.

Tinta xinesa sobre paper d'arròs. 100 x 70 cm. Marc Vicens, 2013.