dimarts, 23 de juliol de 2013

Escatir

Escatir el sentit de la paraula original, crear i triar l'equivalent
que viu i es parla entre nosaltres, anar mesurant i polint 
l'arquitectura de les oracions, i veure com, de mica en mica,
en el silenci d'una taula de treball, aquells mots venerats 
i immutables troben un equivalent nou, es fan entenedors
a tota una multitud i tenen, com qui diu, una nova infusió
de sang per poder viure i poder caminar entre les ànimes,
ressuscitar noblement, en una llengua tot just formada,
tota la intenció i tota la densitat del clàssic: vet aquí la
força prodigiosa del traductor, la responsabilitat i la passió
viva del traductor.

Josep M. de Sagarra, L'ànima de les coses.
Quaderns Crema, 2001.

Francesc Ten recitant i Marc Vicens pintant In Memoriam de Gabriel Ferrater.
Llibreria Vitel·la, L'Escala, febrer de 2013.