dimarts, 17 de setembre de 2013

Bassa

E V A P O R A C I Ó

Veure el país com una bassa:
arriba un dia que somies
trobar-ne el tap, mirar què passa
quan s'evapora el que un enyora,
i quin dibuix hi fa la traça.

Jaume Subirana, Una pedra sura.
Edicions 62, 2011.

Marc Vicens, 2011.