dimecres, 18 de setembre de 2013

Emoció

"Mai no he pogut parlar de pintura amb en Tàpies,
i crec que és per un cert pudor. És que, realment,
se'n pot parlar, de pintura?
La pintura tan sols pot compartir-se emocionalment".

Antoni Llena, Per l'ull de l'art.
Editorial La Magrana, 2008.

Marc Vicens, 2013.