dimarts, 11 de febrer de 2014

Sa mar

–És bona ànima, sa mar! Té ses butxaques obertes a totes
ses mans, i sembla que digu: "Apa, traçuts, escorcoieu-me!".
(...) Sa mar, de contra, és cristiana... estima tothom, i tan 
bona cara posa as pobre com as ric.

Joaquim Ruyra, Narracions.
Edicions 62, 2011.

Marc Vicens, 2014.