dimecres, 30 de juliol de 2014

Teulada de vidre

A Catalunya, com a tot arreu del món, l'ofici de crític és
un ofici delicat. Però al nostre país es més delicat encara,
per dues raons: la primera és perquè tots ens coneixem;
la segona és perquè tots tenim la teulada de vidre.

Josep M. de Sagarra, Crítica i pedanteria, 1924.
L'ànima de les coses, Quaderns Crema, 2001.

Marc Vicens, 2014. Revista de Girona, Apunts de llibres.