dimecres, 24 de desembre de 2014

Ales

És curiós com els insectes comencen la seva vida
amb la decrepitud, al revés de nosaltres; ¿quin dels
dos sistemes és millor? N'hi ha que s'arrosseguen
penosament durant anys per arribar a viure un instant
de joventut, de vol nupcial. Tot ve a ser el mateix en
definitiva, com si tot hagués estat fet de cara al vol
nupcial, de cara a la glòria, però que no ens en deixessin
tastar més que una sola gota, !un sol instant!
I per aquesta sola gota, per aquest sol instant, per
aquest llampec de glòria tan incerta...

Joan Sales, Incerta glòria.
Club Editor 1984, 2007.

Marc Vicens, 2014.