dijous, 1 de juliol de 2010

Personatge

DIGNATARI

Un cop enllestit el retrat del personatge es fa
un motlle de fang i després el buit en cera.
Aleshores cal posar cabells a la figura,
pèl a les mans i ungles als dits.
I diuen que, si el personatge no duu perruca,
se li han d'injectar els cabells naturals un
per un.

Joan Brossa, Passat festes (1993-1995).
Edicions 62-Empúries, 2000.