dijous, 28 d’octubre de 2010

Exèrcit

Drap de la pols, escombra, espolsadors,
plomall, raspall, fregall d’espart, camussa,
sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,
i sabó en pols, blauet, netol, galleda.

Cossi, cubell, i picamatalassos,
esponja, pala de plegar escombraries,
gibrell i cendra, salfumant, capçanes.

Surt el guerrer vers al camp de batalla.

Maria-Merçè Marçal
Drap de la pols, escombra, espolsadors, 1998.