dimarts, 24 de maig de 2011

Morandi

"Morandi té aquesta mirada filosòfica, una mirada 
per anar al fons. Però s’allunya dels futuristes, 
dels metafísics amb qui havia festejat, quan descobreix 
que, en lloc d’incloure l’objecte en un espai eteri, difús, 
mental en excés, el que demana l’embut és una taula, 
una concreció on aferrar-se."


Josep M. Fonalleras, Diàleg dels objectes dalt de l'escenari.
L'Avenç, 368, maig 2011.