dilluns, 23 de maig de 2011

Usdefruit

– Ja els l’he llegit tres vegades.
– Dues –diu el pare al notari.
– Els paràgrafs concrets, tres.
–  Em sap molt de greu –el pare mira el tiet i abaixa el cap–. 
No ho podem solucionar d’alguna manera, tot això? 
Ha de ser il·legal que el meu germà es quedi sense herència per ser homosexual.
– No senyor, el testament és clar –contesta el notari–, vostè és l’hereu universal, 
el seu germà rebrà la legítima. Ah, i per tercera vegada, la seva mare 
no especifica cap causa concreta.
– Vull fer testament.
– Com diu?
– Que vull fer testament. Vull deixar la meitat dels béns que m’ha llegat 
el meu pare al meu germà –comença a cridar sense adonar-se’n.Francesc Serés, Time Out Cultura (26).
Maig, 2011.
Il·lustració: Marc Vicens