dimecres, 18 de juliol de 2012

Consciència

... Però encara voldria dir quelcom de Cézanne: que mai no s'havia palesat encara
fins a quin punt la pintura s'esdevé entre els colors, com cal deixar-los tot sols
per tal que s'esclareixin mútuament. La pintura no és altra cosa que les relacions
entre els colors. Qui s'hi interposa, qui ordena, qui d'alguna manera hi fa valer
la seva superioritat humana, el seu enginy, la seva mitjanceria, la seva fluïdesa mental
no fa sinó destorbar i enterbolir l'acció de l'art. El pintor (com tot altre artista) no hauria
d'arribar a ésser conscient de les seves idees (...).

París VI, 29, rue Cassette
21 d'octubre de 1907.

Rainer Maria Rilke, Cartes sobre Cézanne.
La llar del llibre, 1987.
Traducció catalana de Judith Vilar i Joan Parra.

Magranes. Tinta xinesa, aquarel·la i llapis sobre paper. 50 x 30 cm.
Marc Vicens, 2009.